Het begin is gemaakt.

18 november 2019:De website vraagt nog een en ander aan fijnafstellingen, maar met deze foto wordt helder waar we op inzetten, zolang de Tweede Kamer nog niet toe is aan de behandeling van de Nota Telecommunicatie 2019 (die nu geagendeerd staat voor de week van Kerst bij de vaste Kamercommissie EZ).