Actievoerders

We zijn druk doende om zoveel mogelijk individuele actievoerders en lokale actiegroepjes in kaart te brengen, zodat er uiteindelijk tenminste een of liefst meerdere websites zijn, waarop alle acties aangekondigd worden en waar contactgegevens staan.
Het woord “liefst”  staat dik gedrukt, omdat we met 5G niet het risico kunnen lopen dat een enkele overbelaste webmaster (99 van de 100 keer op vrijwillige basis) net te laat is met het publiceren van belangrijke gebeurtenissen.

In onze visie streven we naar een netwerk van actievoerders, onder te verdelen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Gemakkelijk toegankelijk en benaderbaar, maar tegelijk met respect voor ieders privacy en het besef dat een ieder ook nog een privéleven heeft en hoort te hebben.
Deze pagina krijgt dus binnenkort een vervolg…..