20 oktober, rechtbank Arnhem, 10.40 uur

Een bekend actievoerster tegen de ongebreidelde uitbreiding van zendmasten, Wilma de Jong uit de gemeente Berkelland, gaat dinsdag voor de bestuursrechter bepleiten dat niet de overheid, maar zijzelf haar lichaam bezit. Met andere woorden; dat zij zelfmag bepalen aan hoeveel straling zij haar lichaam bloot laat stellen door een telecom-provider.Onze stichting heeft in het verleden …

20 oktober, rechtbank Arnhem, 10.40 uur Lees verder »

Wij willen grootschalig bundelen via Telegram

De overheid is met 5G heel goed georganiseerd. Vanaf de Tweede Kamer, Agentschap Telecom tot aan iedere gemeente. Op internationaal niveau is er de EU, de WHO en ICNIRP. En wij bestaan met alle goede bedoelingen uit een totaal versplinterde collectie van sites, FBgroepen, stichtingen en losse burgerinitiatieven. Geen wonder dat een Kort Gedingrechter kiest …

Wij willen grootschalig bundelen via Telegram Lees verder »

Werk a/d winkel om Apeldoorns succes te herhalen.

Woensdag 1 juli komt het bestuur van Stralingsarm NL weer bij elkaar. Nu stichting Stop5GNL het Kort Geding helaas heeft verloren en de Bond Overheidszaken geen melding maakt hoe effectief haar procedure is, blijft overeind staan dat onze werkwijze in Apeldoorn wèl succesvol was.Dus op dat spoor gaan we voort. Liefst in alle gemeenten van …

Werk a/d winkel om Apeldoorns succes te herhalen. Lees verder »

Zoals al eerder gezegd: een dubbeltje op zijn kant

Rechtbank Den Haag heeft stichting Stop 5G in het ongelijk gesteld. De onenigheid over de schade voor de volksgezondheid tussen voor- en tegenstanders was te groot om (zoals bij stikstof) de terughoudende rechter een drastische beslissing tegen 5G te laten nemen. Heel herkenbaar voor ons, want daar liepen wij als actievoerders in 2007 met 3G …

Zoals al eerder gezegd: een dubbeltje op zijn kant Lees verder »

Kort Geding 5G: een dubbeltje op zijn kant.

Wellicht wordt in de komende dagen nog duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk de livestream van het Kort Geding bij rechtbank Den Haag gevolgd hebben.Zij hebben zich niet hoeven vervelen, want zeker het 1ste pleidooi namens stichting Stop 5G NL was, naast kort en krachtig, ook in begrijpelijke taal. Het aanvullend betoog van zijn collega was alleen …

Kort Geding 5G: een dubbeltje op zijn kant. Lees verder »

Zijn kerktorens brandbestendiger dan zendmasten?

Tot nu toe zijn er 16 zendmasten in brand gestoken; een 17de poging mislukte.Zoals al eerder vermeld, is 4 en 5G een regelrechte aanslag op de volksgezondheid. Tegenover een aanslag staat juridisch het recht op zelfverdediging. Al jaren weten wij dat veel kerkbesturen ervoor gekozen hebben hun zwakke financiële positie op te vijzelen door tegen …

Zijn kerktorens brandbestendiger dan zendmasten? Lees verder »

Ook in Italië branden 5G zendmasten.

Terwijl in Nederland de teller al op 15 verbrandde masten staat en ook in Engeland meerdere masten verloren gingen, zijn ook de gemoederen in Italië verhit geraakt. Logisch, want de overheid daar zit vuistdiep in het complet met de telecomproviders.

Nuttige online-sessie met actievoerders Apeldoorn

Enkele deelnemers aan de Zoomsessie  gisterenavond waren niet bij de, inmiddels veelbekeken, raadsvergadering van 26 september 2019, waarin de gemeenteraadsleden van VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, Groen Links en D66 wethouder Willems niet tegenhielden in het voornemen om in het centrum van Apeldoorn 300 lantaarnpalen uit te rusten met 5G. Dus was het ook nuttig om …

Nuttige online-sessie met actievoerders Apeldoorn Lees verder »